6.1.5. Навантажувальний режим, ККД трансформатора

При переході від режиму холостого ходу до режиму роботи під навантаженням вторинна напруга U2 трансформатора змінюється. При постійній напрузі Ux – Ubl зміна U2 обумовлено в основному падінням напруги на параметрах (R2, x> J вторинної обмотки трансформатора (6.8).

Залежність вторинної напруги U2 від струму навантаження 12 при Ux = t / lH = const, cos (tpH) = const, / = const називається зовнішньою характеристикою трансформатора.

СЛ = Е

У 2 j

Залежність U2 = U2 (I2) може бути отримана на базі системи рівнянь (6.8):

У'

2У' + Ун [Ун + ЯУ2л Cos (ф 2х "Фі)] '

F2 = £ иУн.

His + Уї [Ун + b2s cos (q> 2, - Ф ")] '

Де у'- повна провідність вторинної обмотки; ун – повна провідність навантаження; Ф2с = arctg (x2s / R2), фі = arctg (xH / R ").

До

Зовнішні характеристики трансформатора при різному характері навантаження наведено на рис. 6.6, а.

6.1.5.  Навантажувальний режим, ККД трансформатора

Рис. 6.6. Зовнішні характеристики трансформатора (а) і залежність

ККД від навантаження (б): 1 – при if> 1 (= 0; 2 – при ФН> 0; 3 – при ФН <0

На рис. 6.6 прийняті позначення:

Коментувати не дозволено.

Реклама
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21